Дихание с Утробата

8-мо пътешествие

Свързахте ли се с матката си? Усетихте ли присъствието й в тялото си? Усетихте ли силата й?

Днес е време за още по-дълбоко преживяване и запознаване с пространството на Утробата… Днес ще усетим своята Матка не само като физическо присъствие, но и като енергийно пространство. Ще се свържем с Утробата си – енергийното проявление на Матката.

Както обикновено те приканвам да намериш удобно място у дома си, да притъмниш осветлението, да запалиш ароматна пръчица или аромалампа, и няколко свещи. И си подари няколко мига, в които да се усетиш. Как мина денят? С какво беше изпълнен? В кое свое пространство се намираш в точно този момент?

Какви мисли, чувства, емоции преминават през теб сега? Можеш ли да разпознаеш целия поток, или само отделни негови части? Позволи си да опознаеш и да приемеш моментното си състояние такова, каквото е…

А сега бавно усети Земята под теб. Усети как те притегля надолу, към себе си. Как тежиш на собственото си място. Как принадлежиш точно тук и точно сега.

Отново се върни към физическото усещане на своята Матка. Усети пространството в тялото ти, което заема. Бавно сложи ръцете си там, като образуваш малък триъгълник с показалците и палците от пъпа надолу. Усети топлината от допира на дланите ти по кожата, как нежно прониква надолу към матката ти. Усети как тази топлина бавно я изпълва, как я поздравява.

И бавно насочи вниманието си изцяло към това свое пространство. Усети го, преживей го, виж го. Това е твоята Утроба. Това е твоето свещено Женско пространство. Попитай я – как се чувства днес? Кои образи излизат от там спонтанно? Наблюдавай без да осъждаш, без да преценяваш, без да слагаш етикети. Просто наблюдавай какво излиза от там, какво иска да бъде видяно и преживяно… Опознавай това свое прострнаство бавно и с интерес. Ще усешаш Утробата си по малко по-различен начин всеки път, така че се наслади на моментното усещане и просто го наблюдавай. Изучавай Утробата си тук и сега. Какво иска да ти каже?

А сега усети как тялото ти докосва земята. Усети връзката си със Земята и насочи дъха си натам. Направи няколко вдишвания и издишвания с фокус на вниманието на местата, където тялото ти докосва земята. Сега вдишай нагоре, от това място навътре към Утробата, и издишай обратно надолу към земята. Спусни дъха си дълбоко надолу, към недрата на земята с издишване. След това отново вдишай – от дълбините на земята нагоре към Утробата си. Усети как Дъхът я изпълва нежно, как цялото пространство се разширява. Разшири се заедно с него. След това издишай бавно и пунсни дъха отново надолу към центъра на Земята. Позволи му да потъне бавно все по-надолу, да усетиш цялото огромно пространство под себе си, да преживееш Майката Земя. И продължи бавно да дишаш по този начин.

Нека с всяко дишане дъхът се качва от недрата на Земята нагоре, през родовия канал и изпълва Утробата ти бавно и внимателно. И нека с всяко издишане дъхът да се спуска надолу, отново през родовия канал, за да премине в земята и да потъне до свещения й център. Нека така всеки дъх да свързва центъра на Земята с твоя свещен център. Остави потока да тече нежно и с лекота. Остави обмена между тези две пространства да се случи естествено, нежно, красиво. Остави го да тече с дъха ти…

Остави Утробата ти да диша със Земята. Бъди съзнателна за всяка една секунда от това дихание. Това е твоето лечебно дихание. Това е твоето свещено свързване. Отдели му необходимото внимание, почети го, уважи го. И остани да дишаш така, свързвайки Утробата си със Земята толкова време, колкото усетиш за нужно. Наблюдавай и преживявай този обмен, този великолепен съюз – съзнателно, с огромна благодарност към Зенмята, че е тук, за теб, под теб, в теб. Към Утробата – че е в теб, че е твоя личен свещен канал към милата ни Майка.

Накрая вдишай и издишай и остави осъзнаването само в Утробата си. Наблюдавай дъха си само там с няколко вдишвания и издишвания. Как я усещаш сега, в този момент, след изпълнение на практиката? Как усещаш цялото си пространство? Има ли сега различни образи, емоции, мисли? И отново, както в началото, просто наблюдавай. Бъди съзнателна за всичко, което се случва, но без да вземаш участие в него, просто Бъди.

Усети и дланите и допира им с корема ти. Усети топлината от тях. Погали корема си, погали Утробата си – нежно, внимателно, с много любов и благодарност. Постави ръце на земята от двете страни на тялото ти и благодари и на нея – Гая, Майката Земя.

И накрая – постави ръце върху сърцето си и благодари на Себе си. За това, че си тук. За това, че си прекрасна. За това, че си съвършена!

Божена

Може да Ви е интерсно...