Усещаш ли Новата Гая?

Майката Земя… Тази велика, изначална Богиня, Богинята Майка, Създателката, Съ-Творителката…
Онази, която ни ражда, и онази, която ни прибира в сърцето си след края на житейския ни път тук. Онази, която винаги и безусловно се грижи за всяка своя рожба. За всяка жива душа по тази Земя.

Гая!

Величествена, Могъща, Любяща.

Земята, по която стъпваме.

Въздухът, който дишаме.

Водата, която пием.

Огънят, който ни топли.

Гая.

photo: Internet

Майката Богиня преминава през огромна промяна в този момент. Намира се в преходен период – интензивен, мощен, велик. Преминава от едно измерение на съществуване, в изцяло ново. Такова, в което основните принципи са на Любов, Подкрепа, Смирение и Споделеност. На красота и разбирателство. Творчество и осъзнатост.

Представете си какво означава това събитие на глобално ниво. Цяла една Планета преминава в ново пространство на съществуване. Не говорим за един човек, нито за една нация. А за цяла огромна, жива планета! Едно събитие, което е истински ценно и вдъхновяващо за всички нас. Защото не само присъстваме на първия ред…. А защото ние Участваме!!!

И как ще разбереш, че тези промени са докоснали и теб?

Помисли как усещаш себе си сега и сравни това усещане с преди 10 години. Как възприемаш себе си? Как възприемаш Света?

Виждаш ли всички неработещи модели във всяка една сфера от Живота? Искаш ли да ги промениш? Усещаш ли, че старото вече няма място тук, че трябва да бъде пуснато, за да дойде място на новото, осъзнатото, смисленото.

Усещаш ли нужда да прекарваш повече време сред Природата? Усещаш ли се зареден, обновен и вдъхновен след престоя си навън, в Природата?

Как се усещаш, ако по-дълго време не излезеш сред Природата? Натоварен, изнервен, уморен, ядосан?

Започваш ли да търсиш нови принципи, според които да живееш Живота си?

Нови истини, които да навлизат малко по малко в мирогледа ти? Свързани с повече заедност, споделеност, подкрепа, любов. Вместо разделение, отчуждение, омраза, завист…

Усещаш ли времето да тече по различен начин от преди? Понякога по-забързано, понякога напълно видоизменено, а понякога даже сякаш ти определяш как да тече, в зависимост от своите нужди…

Усещаш ли нови свои таланти и способности, за които не си и подозирал досега? Особено в последните 6-7 години?

Усещаш ли нужда да се върнеш към земята? Да се грижиш сам за храната си? Да обраротваш земята? Върни се 10 години назад – така ли беше и тогава?

Усещаш ли нужда да се грижиш по-добре за Майката Земя? Да си съзнателен за боклука, който изхвърляш? За пластмасата, която използваш? За химикалите, които употребяваш в ежедневието си? Имаш ли потребност да намалиш своя отпечатък до минимума, така че да оставиш Земята едно по-чисто място? Така ли беше преди 10 години?

Усещаш ли потребност да развиваш себе си като Човешко същество? Като по-добра версия на себе си? Търсиш ли нови методи, чрез които да живееш себе си по-пълноценно и истински? Вслушваш ли се в повика на душата си?

Търсиш ли алтернативни методи за лечение? Опитваш ли се да намалиш приема на лекарства до минимума, и вместо това да се целиш с природни средства?
Търсиш ли нови подходи към своите травми и състояния? Обръщаш ли се назад към миналото, за да го излекуваш, подхраниш, обновиш?

Усешащ ли своят път тук като част от нещо по-велико? Нещо отвъд самия себе си?

Позволяваш ли си да чуеш своята истинска същност, своите съкровени нашепвания?

Съобразяваш ли се мълчаливо с всичко наложено отвън, дори да не си съгласен с него? Позволяваш ли външни фактори и авторитети да направляват живота ти, докато ти безропотно мълчиш и търпиш? Позволяваш ли с лекота някой да отнеме властта над собствения ти живот? Силата ти? Или си центриран в убежденията си, вярваш в пътя си и собствената си истина, и не правиш компромис със себе си, независимо от големи институции, хора?

Започваш ли да виждаш Доброто? Красивото? Значимото? И да ги оценяваш? А как беше преди 10 години?

Откриваш ли Любовта като висш принцип на Битието? Като основополагаща сила, задвижваща и крепяща Живота? Имаш ли нуждата да прилагаш принципа на Любовта във все повече сфери на живота си?

Усещаш ли своята Уникалност? Своята чиста Автентичност? Проявяваш ли я свободно? Гордееш ли се с тях? Със свободата да Бъдеш себе си по своя уникален начин? Така ли беше преди 10 години?

Усешащ ли как Земята сама се отърсва от всичко старо и ненужно? И ти заедно с нея?Усещаш ли могъществото на Великата Майка? И как тя сама се грижи за себе си?

photo: Internet

Мога да продължавам до безкрай. Но няма смисъл. Сам усещаш къде се намираш сега и къде беше преди 10 години 🙂

И така… Майката Земя се променя, и ние, нейните деца, се променяме с Нея. Навлизаме в ново пространство, с нова сила, нов заряд, нови закони. Нови принципи на Живота, нов Смисъл.

Някои го наричат Ерата на Водолея. Други новото хилядолетие, Новата Епоха. Трети – навлизане на планетата и човечеството в четвъртото измерение. И така нататък… Всеки със своята перспектива. Но всички говорещи за едно и също нещо. Новата Майка Земя. Новата Гая. Новите деца на Майката Земя.

И всички сме в този процес, особено интензивен в последните 10 години. Всеки от нас го преживява по абсолютно различен начин. Но всички ние преминаваме през това. И всички усещаме огромните промени, които настъпват както вътре в нас, така и навсякъде около нас. Отдай се. Наслади се на процеса. Това е уникално явление от вселенски мащаб. Таква колосална промяна, толкова могъщи трансформации на цялото човечество и огромната ни Планета-Майка. Насладете се на Пътешествието! Всички тук сме щастливи да го съ-преживяваме в точно този момент от историята на Битието. Да бъдем съзнателни и в знание. Да бъдем в силата си. Да бъдем в Любов.

Понякога може да изглежда изключително трудно, непосилно, невъзможно даже. Но това са само старите ни парадигми, ограниченията, които трябва да осъзнаем и освободим. Неработещите модели и убеждения, които сме приели за свои и интегрирали в собственото си съзнание. Разбира се, че е трудно да ги отпуснем, освободим. Разбира се, че е болезнено, та ние сме ги приели за част от нас. Винаги е трудно да се освободим от нещо, което смятаме за свое. Но пък си заслужава. За да живеем в повече синхрон с енергията на Битието.

Повече С-Мисъл. Повече Съ-Знание. Повече Споделеност. Повече Взаимност. Повече Любов. Повече Знание. Повече Грижа. Повече Мир. Повече Радост.

Заедно!

~ Божена ~

Може да Ви е интерсно...